Så drivs Tema Likabehandling

Projektägare
Arbetsmiljöforum (www.arbetsmiljoforum.se) driver projektet - och här finns också projektkansliet med fyra medarbetare.

Arbetsmiljöforum är ett medie- och utbildningsbolag som är ett ledande forum för information, kunskap och debatt för ett hållbart arbetsliv. Vi vänder oss till både offentlig förvaltning och privat näringsliv.

Styrgrupp
Styrgruppen träffas regelbundet och lägger upp riktlinjer för Tema Likabehandlings arbete. Styrgruppen består av: RFSL, Linköpings, Universitet, DO, HSO, LO, Skandia, Swedbank, Arbetsförmedlingen och Lärarförbundet.

Referensgrupp/Samarbeten
Tema Likabehandling samarbetar med många aktörer i olika frågor inom ämnet likabehandling och deltar också i olika arbetsgrupper. Nedan en lista över några av våra samarbetspartners och kontaktpersoner:

* TCO,Ulrika Hagström
* Luleå Tekniska Universitet, Ulf Mellström
* Ledarna, Klara Adolphsson
* Vinnova, Ulla Göransson, Jennie Granat Thorslund
* SKL, Marie Trollvik, Bengt Nilsson
* Jämi, Annika Olsson
* Urkraft/OCN, Stig-Arne Bäckman
* European Minds, Göran Sjöberg
* Försäkringskassan, Gert Lundblad
* Polisen, Maria Borgström
* Migrationsverket, Ulla Pettersson Imnell
* CSN, Christine Falhammar
* Skatteverket, Anders Stridh
* Krus, Magnus Hedenskog

Vår finansiär - Socialfonden
Tema Likabehandling finansieras av Europeiska socialfonden.
Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

I Sverige satsas det, under perioden 2007–2013, över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.